Cel studiów

Wzrost zainteresowania logistyką w ujęciu systemowym związany jest z rosnącą świadomością znaczenia sprawnego i efektywnego działania systemów logistycznych jako źródła sukcesów gospodarczych. Zarządzanie współczesnymi procesami gospodarczymi wymaga stosowania innowacyjnych narzędzi diagnostyki i kształtowania warunków gospodarowania w mikro- i makroskali. Oferowane studia pozwolą na zdobycie uporządkowanej i wszechstronnej wiedzy dotyczącej istoty systemów logistycznych w dystrybucji i handlu, relacji logistycznych między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom efektywnie diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem, organizowaniem oraz kontrolowaniem procesów logistycznych.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • zarządzania przedsiębiorstwem jako mikrosystemem logistycznym,
 • uwarunkowań przepływu strumieni logistycznych w mezoskali,
 • problematyki kształtowania i pomiaru efektywności systemów logistycznych,
 • specyfiki systemów dystrybucji w eksporcie,
 • tendencji rozwojowych w handlu i dystrybucji międzynarodowej.

Absolwent posiada umiejętności:

 • kształtowania nowoczesnych strategii dystrybucji i handlu,
 • pomiaru wydajności operacyjnej, od której zależą koszty i jakość w zarządzaniu dostawami,
 • zarządzania gospodarką magazynową oraz obrotem opakowaniami zwrotnymi,
 • projektowania systemów logistycznych i posługiwania się aplikacjami informatycznymi stosowanymi w logistyce dystrybucji,
 • kalkulowania kosztów procesów logistycznych w handlu.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Procesy logistyczne w dystrybucji 8

2. Sieci dystrybucyjne i handlowe 8

3. Systemy magazynowania i centra logistyczne w dystrybucji 8

4. Systemy transportowe w dystrybucji 8

5. Usługi operatora logistycznego 8

6. Informacja w systemach logistycznych, Systemy Auto - ID 4

7. Marketingowe zarządzanie produktem 4

8. System zarządzania produktem w handlu 8

9. Planowanie przewozów w systemach dystrybucji 12

10. E-commerce 4

11. Systemy informatyczne wspomagające dystrybucję 12

12. Obsługa komputerowa jednostek handlowych 12

13. Controlling logistyczny 8

14. Obrót opakowaniami - recykling 4

15. Gry logistyczne 4

16. Sieci i łańcuchy logistyczne / zarządzanie projektem logistycznym 16

17. Logistyka międzynarodowa w dystrybucji 8

18. Etyka zawodowa 6

RAZEM 182

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA -  3600zł  

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 3420zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2 x 1800zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł 

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzone w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących firmach:

3M – amerykański koncern produkujący ponad 55000 produktów w wielu branżach, między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, branży elektronicznej i farmaceutycznej.

To amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założono w 1994 w Seattle. Firma zajmuje się handlem elektronicznym, B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Istota i zakres logistyki 2

2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6

3. Istota i zakres spedycji 3

4. Transport w rozwoju logistyki 3

5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2

RAZEM 16

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype