Specjalność: Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive wychodzi naprzeciw potrzebom niezwykle dynamicznie rosnącej liczby firm produkujących komponenty dla branży samochodowej zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Nowa specjalność w MWSLiT jest okazją do zdobycia zawodu i poznania nie tylko specyfiki przemysłu automotive czy podstaw konstrukcji pojazdów samochodowych, ale także technik zarządzania łańcuchem dostaw czy projektowania operacji logistycznych w branży. Szczególny nacisk w ramach specjalności jest położony na uzyskanie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowych technologii pojazdów samochodowych (osobowych, ciężarowych i specjalnych, w tym tradycyjnych, elektrycznych i autonomicznych) oraz specjalistycznego towaroznawstwa i gospodarki magazynowej. W ramach specjalności studenci dowiedzą się, jak nowocześnie zarządzać procesami sprzedaży i serwisowania samochodów oraz poznają prawne aspekty w zakupach i negocjacjach.

Zadaj pytanie?

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • zakładach produkujących komponenty dla pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych),
 • centrach logistycznych współpracujących z branżą Automotive,
 • firmach dealerskich sprzedających nowe i używane pojazdy samochodowe,
 • stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
 • firmach rzeczoznawczych (zajmujących się likwidacją szkód komunikacyjnych),
 • policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego,
 • firmach prowadzących naukę jazdy,
 • firmach transportowych firmach ratownictwa drogowego i pomocy drogowej oraz innych.

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive

 

Pobierz w wersji PDF? 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Wprowadzenie do przemysłu automotive E
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym E
6. Podstawy konstrukcji pojazdów samochodowych E
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Aspekty prawne w zakupach i negocjacjach Zo
3. Rozwój technologii branży automotive E
4. Procesy posprzedażowe i serwisowanie w branży automotive E
5. Towaroznawstwo i gospodarka magazynowa w logistyce automotive E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Zarządzanie jakością i wydajnością w przemyśle automotive E
4. Zarządzanie usługami w przemyśle automotive Zo
5. Zarządzanie systemami informacji biznesowej w przemyśle automotive Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype