Specjalność: Logistyka w bezpieczeństwie

Opis specjalności

Studia na specjalności Logistyka w bezpieczeństwie przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania systemów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci tej specjalności znają zasady zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych, potrafią zarządzać w sposób skuteczny przepływem informacji, środkami oraz osobami niezbędnymi w zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:    

  • jednostkach administracji samorządowej i ministerialnej,   
  • organizacjach rządowych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa kraju,   
  • sztabach kryzysowych,   
  • przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 Specjalistyczne podręczniki 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Logistyka w bezpieczeństwie

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Zarządzanie transportem E
3. Język obcy w logistyce E
4. Organizacja potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Rachunek kosztów działań logistycznych E
9. Badania operacyjne E
10. Logistyczne aspekty zarządzania kryzysowego E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej E
3. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie E
4. Zabezpieczenie logistyczne E
5. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
6. Controlling w logistyce E
7. Zarządzanie logistyczne E
8. Ubezpieczenia w logistyce E
9. Strategia i polityka bezpieczeństwa E
10. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Planowanie logistyczne E
4. Etyka zawodowa E
5. Infrastruktura transportu E
6. Marketing usług logistycznych E
7. Logistyka międzynarodowa E
8. System bezpieczeństwa narodowego E
9. Zabezpieczenie logistyczne w systemie bezpieczeństwa E
10. Porządek publiczny w łańcuchu bezpieczeństwa E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype