Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo w transporcie jest specjalnością wychodzącą naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe, ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach specjalności studenci dowiedzą się także jak zarządzać nowoczesnym transportem  i jakie podejmować działania na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa, jak prowadzić analizy bezpieczeństwa i zapewniać wysoki jego poziom. Poznają nowoczesne narzędzia zarządzania procesami transportowymi w kontekście bezpieczeństwa.

Zadaj Pytanie?

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • firmach transportowych i spedycyjnych,
  • organach państwowych i samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo w transporcie,
  • w instytucjach likwidujących szkody transportowe,
  • policji,
  • Inspekcji Transportu Drogowego,
  • w instytucjach i firmach transportowych ratownictwa drogowego i pomocy drogowej,
  • centrach logistycznych,
  • ośrodkach kształcenia ruchu drogowego i prowadzących naukę jazdy,
  • w transporcie specjalistycznym.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Systemy transportowe E
5. Infrastruktura transportowa E
6. Prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lądowym i wodnym Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie intermodalnym E
3. Inżynieria ruchu lądowego E
4. Zarządzanie ryzykiem w transporcie i systemy ubezpieczeń E
5. Transport ładunków niebezpiecznych i nienormatywnych E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Transport zwierząt, szybko psujących się towarów i towarów zbywalnych FMCG E
4. Procedury i techniki badania wypadków transportowych Zo
5. Certyfikacja przewoźników i kompetencji zawodowych operatorów Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype