Specjalność: Spedycja i ubezpieczenia transporowe

Opis specjalności

Polski rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych spedytorów, dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie do zawodu, znających nie tylko obowiązujące przepisy prawne, metody analityczne czy koncepcje planowania i organizacji przewozów, ale również najnowsze osiągnięcia z obszaru IT, wspierające ich codzienną pracę. Tymczasem na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów z uwzględnieniem europejskich wymagań. Przygotowując program nauczania tej specjalności, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do pracy w:

  • krajowych i międzynarodowych firmach transportowych,
  • krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych,
  • komórkach spedycyjnych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
  • firmach ubezpieczeniowych obsługujących sektor TSL,
  • przedsiębiorstwach organizujących przewozy multimodalne.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: TRANSPORT
SDS - Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Spedycja i ubezpieczenia transportowe

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole Zo
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo Zo
6. Sieci komputerowe Zo
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Podstawy konstrukcji maszyn E
2. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
3. Marketing E
4. Prawo transportowe E
5. Finanse E
6. Systemy transportowe E
7. Język francuski E
8. Język angielski / niemiecki E
9. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Zarządzanie operacyjne w transporcie E
3. Badania operacyjne E
4. Środki transportowe E
5. Technologia informacyjna E
6. Geografia komunikacji E
7. Zrównoważony transport E
8. Inżynieria ruchu E
9. Spedycja krajowa i międzynarodowa E

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie E
3. Podstawy elektrotechniki E
4. Ekonomika transportu E
5. Normalizacja i zarządzanie jakością E
6. Infrastruktura transportu E
7. Zarządzanie w przedsiębiorstwie spedycyjnym E
8. Ubezpieczenia w transporcie E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Metrologia E
3. Podstawy przedsiębiorczości E
4. Systemy informatyczne w transporcie E
5. Podstawy ergonomii i BHP E
6. Ochrona własności intelektualnej E
7. Transport w łańcuchu dostaw E
8. IT W spedycji E
9. Praktyka Zal

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype