Specjalność: Logistyka produkcji

Opis specjalności

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych: optymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych i ich powiększania poprzez dostosowywanie technologii do wydajności pracowników oraz odpowiednie działania w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń. W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak doskonalić ofertę dla konsumenta poprzez zagwarantowanie ciągłości produkcji i rytmiczności procesów produkcyjnych, utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenia terminowości i skracania cykli produkcyjnych.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • krajowych i międzynarodowych firmach produkcyjnych niezależnie od branży,  
  • fabrykach komponentów,
  • koncernach międzynarodowych,
  • przedsiębiorstwach świadczących outsourcing procesów produkcyjnych,
  • fabrykach urządzeń automatyzacji procesów technologicznych oraz elektrotechnicznych.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka produkcji

 

Pobierz w wersji PDF 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9. Wspomaganie komputerowe zarządzania produkcją E

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomika transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Logistyczne wsparcie produkcji E
6. Zarządzanie projektami produkcyjnymi E
7. Strategie zarządzania produktem E
8. Technologia magazynowania produkcji E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Zachowania organizacyjne E
7. Praktyka zal

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype