Specjalność: Logistyka zakupów

Opis specjalności

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów zaopatrzenia: wyboru źródeł dostaw, negocjacji biznesowych, optymalizowania warunków i kosztów dostaw. W ramach specjalności studenci dowiadują się jak sterować zapasami, rozwijać relacje z dostawcami, organizować transport, odbierać i kontrolować dostawy, a także doskonalić przepływy materiałowe wewnątrz przedsiębiorstwa i w łańcuchu dostaw.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • centrach logistycznych,
  • centrach produkcyjnych,
  • firmach produkcyjnych niezależnie od branży,
  • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych dokonujących zakupu komponentów,
  • półproduktów i innych na potrzeby produkcji,
  • firmach zajmujących się outsourcingiem zakupów.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka zakupów

 

Pobierz w wersji PDF

SEMESTR I

 

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9. Zarządzanie dostawami materiałowymi E

 

SEMESTR V

 

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomia transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Zarządzanie relacjami z dostawcami E
6. E-biznes w zakupach E
7. Negocjacje zakupowe E
8. Technologia magazynowania materiałów E

 

SEMESTR VI

 

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Prawno-logistyczna obsługa dostaw E
7. Praktyka zal

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype