Studia we współpracy

Studia realizowane są we współpracy z założonym w 1868 roku w Detroit Wayne State University - publiczną, trzecią co do wielkości uczelnią stanu Michigan w USA i z Automotive Industry Action Group (AIAG) – organizacją, wyznaczającą standardy branży motoryzacyjnej na całym świecie założoną w 1982 roku przez przedstawicieli trzech największych producentów samochodów w Ameryce Północnej (Forda, General Motors i Chryslera). Obecnie do AIAG przystąpiły także Toyota, Honda i Nissan.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pogłębienia i zrozumienia wiedzy z obszaru problematyki łańcucha dostaw w kontekście światowego przemysłu motoryzacyjnego. Branża samochodowa w ujęciu globalnym to bardzo intensywnie rozwijająca się gałąź przemysłu. W 2016 roku sprzedaż samochodów na całym świecie osiągnęła rekordowy poziom 88 milionów, co oznacza wzrost o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto zyski dostawców i producentów samochodów wzrastają nieprzerwalnie od ponad 10 lat. W związku z tym na rynku dynamicznie rozwija się zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze – studia podyplomowe Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym są zatem odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • rozwoju obszaru zakupów i dostaw,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania relacjami posprzedażowymi,
 • transportu gotowych pojazdów.

Absolwent posiada umiejętności:

 • budowania strategii zarządzania łańcuchem dostaw,
 • stosowania współczesnych rozwiązań w obszarze produkcji i logistyki,
 • zarządzania finansami, ryzykiem, jakością i transportem w obszarze łańcuchów dostaw,
 • budowania strategii zakupowej i handlowej.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw - zagadnienia wstępne 6

2. Strategie zarządzania łańcuchami dostaw 6

3. Strategia zarządzania łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym 4

4. Globalizacja i zarządzanie łańcuchami dostaw w branży motoryzacyjnej 4

5. Finanse w zarządzaniu łańcuchami dostaw 8

6. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa oraz narzędzia wspomagające procesy decyzyjne 8

7. Prognozowanie i planowanie popytu w przemyśle motoryzacyjnym 8

8. Aspekty prawne w zakupach i negocjacjach 8

9. Innowacje i relacje w stosunkach Kupujący / Sprzedający 8

10. Strategie zakupowe w branży motoryzacyjnej 8

11. Strategie rozwoju dostawców i zarządzania ryzykiem 8

12. Wydajność w przemyśle motoryzacyjnym 8

13. Wyjazd studyjny 6

14. Globalne zarządzanie łańcuchami dostaw i strategie logistyczne w przemyśle motoryzacyjnym 8

15. Total Cost Concept i strategie optymalizacyjne w przemyśle motoryzacyjnym 8

16. Globalne kwestie celne 8

17. Gospodarka magazynowa w przemyśle motoryzacyjnym 8

18. Wyjazd studyjny 6

19. Strategia zarządzania zapasami 8

20. Gry symulacyjne 9

21. Zarządzanie transportem w przemyśle motoryzacyjnym 8

22. Zarządzanie transportem komponentów 8

23. Transport gotowych pojazdów 8

24. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z normą ISO 28000 – certyfikat 16

25. Proseminarium dyplomowe 3

RAZEM 188

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 5800zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 5510zł

OPŁATA W2  RATACH - 2 x 2900zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 1450zł 

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 188 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań.
 • W ramach studiów przewiduje się zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wayne State University (USA), godziny zajęć według autorskiego programu Wayne State University i AIAG oraz godziny prowadzone przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę MWSLiT.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. 

Zajęcia z wykładowcami ze Stanów Zjednoczonych

taylor john

John Taylor

Przewodniczący działu Marketingu i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Wayne State. Jego praca dydaktyczna i badawcza koncentruje się na obszarach związanych z logistyką międzynarodową oraz polityką transportową i zarządzaniem. Posiada rozległe doświadczenie w sektorze produkcyjnym oraz w konsultingu w ramach łańcucha dostaw. Uzyskał doktorat na Michigan State University.

 

mj Tim Butler 101806 01

Timothy Butler

Profesor na wydziale Zarządzania Łańcuchem Dostaw na Uniwersytecie Wayne State. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na Zarządzaniu Operacjami oraz na Strategiach Zaopatrzenia. Jest prezesem ISM/WSU Southeast Michigan Purchasing Managers Index. Uzyskał doktorat na South Carolina University.

sisk lori

Lori Sisk

Lider Zarządzania Globalną Wydajnością w dziale Globalnych Zakupów i Łańcucha Dostaw w General Motors. Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie zakupów w przemyśle motoryzacyjnym zawdzięcza długoletniej pracy na różnorodnych stanowiskach w firmach takich jak Auto Alliance, TRW oraz Delphi Corporation. Na Uniwersytecie Wayne State, w ramach programu dotyczącego łańcucha dostaw, wykłada przedmioty dotyczące zakupów. Ukończyła studia MBA na Uniwersytecie Bowling Green State.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

 

leoniP
 

LEONI Kabel Polska Sp. z o.o. – założona w 1917 roku firma LEONI jest jedną z wiodących spółek zajmujących się technologią okablowania w Europie. Ponad 82 000 pracowników w 31 krajach dba, aby utrzymać i wzmocnić pozycję lidera na rynku światowym. LEONI Kabel Polska sp. z o.o. to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji kabla dla branży motoryzacyjnej w Europie.

volvoP

Volvo Polska Sp. z o.o. – to szwedzkie przedsiębiorstwo powstało w 1927 roku. Obecnie koncern Volvo o znaczeniu światowym, produkuje pojazdy użytkowe (autobusy, trolejbusy, samochody ciężarowe) oraz maszyny budowlane, rolnicze i urządzenia transportowe, w tym również silniki.

Certyfikat Wayne State University i AIAG

Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz certyfikat Wayne State University (USA) i Automotive Industry Action Group (AIAG).

certyfikat wayne

dekraP

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje certyfikat wystawiony przez DEKRA Polska „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Łańcuchem Dostaw według wymagań ISO 28000:2007”

Członkostwo w AIAG i dostęp do banku wiedzy online

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskują członkostwo w Automotive Industry Action Group (AIAG) i tym samym dostęp do banku wiedzy on-line – obszernego źródła informacji z branży automotive.

 

Baza wiedzy zawiera bezpłatne lekcje e-learningu w takich obszarach jak m.in.:

 

 • Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi w zakresie produktów chemicznych
 • Wdrażanie APQP, planu kontroli i PPAP
 • Wdrażanie trybu awaryjnego i analizy efektów, FMEA
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) z aplikacjami
 • MMOG / LE eLearning
 • Zrównoważony łańcuch dostaw

 

Baza on-line zawiera także bezpłatne webcasty a także samooceny i listy kontrolne jak m.in.:

 

 • Samoocena podstawowych narzędzi
 • CQIA-19 Lista kontrolna gotowości dla procesu zarządzania dostawcami na poziomie podrzędnym
 • CQI-19 Samoocena wytycznych dotyczących procesu zarządzania dostawcami na poziomie podrzędnym
 • Ocena wiedzy na temat łańcucha dostaw w łańcuchu dostaw
 • Instrukcja odpowiedzi na szablony raportowania CM
 • Lista kontrolna raportowania minerałów konfliktowych

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype