Specjalność: Menedżer logistyki produkcji

Opis specjalności

Stawianie w centrum zainteresowania konsumenta oraz wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom wymaga szybkiego reagowania i skutecznego wprowadzania zmian, szczególnie w obszarze produkcji. Jednocześnie rozwój przedsiębiorstw oraz nowe inwestycje międzynarodowych koncernów sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy menedżerów, od których oczekuje się obecnie nie tylko tradycyjnej wiedzy na temat zarządzania produkcją, ale przede wszystkim kompetencji z zakresu nowych koncepcji doskonalących systemy produkcyjne oraz ukierunkowania na skracanie czasu reakcji na informacje płynące z rynku. Te nowe kompetencje zawodowe uwzględniliśmy przygotowując specjalność "Menedżer logistyki produkcji", która jest odpowiedzią na sygnały zgłaszane do Uczelni przez przedstawicieli biznesu.

Zadaj pytanie?Zadaj pytanie?
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

  • krajowych firmach produkcyjnych,   
  • przedstawicielstwach międzynarodowych koncernów produkcyjnych,   
  • firmach konsultingowych zajmujących się optymalizacją procesów produkcyjnych,   
  • przedsiębiorstwach integrujących przepływy produkcyjne.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Menadżer logistyki produkcji

Pobierz w wersji PDF

SEMESTR I

 

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Wspólnotowe prawo gospodarcze E
3. Język obcy w logistyce E
4. Technologie magazynowania i transportu wewnętrznego E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Planowanie logistyczne E
9. Badania operacyjne E

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe E
3. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
4. Rachunek kosztów działań logistycznych E
5. Zarządzanie logistyczne E
6. Ubezpieczenia w logistyce E
7. Optymalizacja przepływów produkcyjnych E
8. System doskonalenia kontroli jakości E
9. Modelowanie systemów produkcyjnych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Controlling w logistyce E
4. Infrastruktura transportu kolejowego E
5. Marketing usług logistycznych E
6. Logistyka międzynarodowa E
7. Symulacje produkcyjne E
8. Japońskie koncepcje doskonalenia produkcji E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype