Specjalność: Systemy logistyczne

Opis specjalności

Studia na specjalności systemy logistyczne przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwenci tej specjalności potrafią dokonywać wyboru spośród różnych form organizacji przepływów w łańcuchu logistycznym, w sposób optymalny zarządzać zasobami przedsiębiorstw, zarządzać czynnościami związanymi z zapasami oraz analizować i kontrolować koszty.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • przedsiębiorstwach z obszaru branży TSL,   
  • agencjach konsultingowych,   
  • instytucjach non-profit,   
  • centrach logistycznych.

Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Systemy logistyczne

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Systemy komputerowe w logistyce E
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym E
6. Technologie usług magazynowania E
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Towaroznawstwo i zarządzanie magazynem E
3. Projektowanie procesów E
4. Infrastruktura magazynowania i transportu wewnętrznego E
5. Centra logistyczne E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Zachowania organizacyjne E
4. Normalizacja i zarządzanie jakością E
5. Ekonomika usług logistycznych i ochrony Zo
6. Prawo gospodarcze i handlowe Zo
7. Praktyka zawodowa Zo
8. Repetytorium dyplomowe Z
9. Egzamin dyplomowy E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype