Specjalność: Logistyka służb mundurowych

Opis specjalności

Studia na specjalności Logistyka służb mundurowych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tej specjalności potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.

Zadaj pytanie?
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

  • pionach logistycznych jednostek organizacyjnych policji i innych służb mundurowych,   
  • przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaopatrzeniu służb mundurowych,   
  • pionach i komórkach logistycznych przedsiębiorstw,
  • odpowiadających za: produkcję,
  • magazynowanie i dystrybucję dóbr niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb mundurowych,   
  • przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 Specjalistyczne podręczniki

Rekomendacja absolwenta

Piotr Ogielski - Państwowa Straż Pożarna
Wybierając uczelnię oczekiwałem, że nabędę w niej specjalistyczną wiedzę, która pomoże mi w pracy zawodowej realizowanej w Państwowej Straży Pożarnej. Moje doświadczenia wyniesione z udziału w akcjach pożarniczych i ratunkowych wymagały uzupełnienia o elementy związane z logistyką bezpieczeństwa, gospodarowania zasobami ludzkimi czy infrastrukturą służb mundurowych.
Chciałem także zapoznać się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi kierowania akcjami w sytuacjach kryzysowych, ponieważ zakres i rodzaje zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego zmieniają się wraz z upływem czasu. Wszystko to dają mi studia na kierunku logistyka, gdzie na specjalności Logistyka służb mundurowych przygotowuję się do jeszcze lepszego wykonywania zadań w służbie dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Logistyka służb mundurowych

Pobierz w wersji PDF

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Zarządzanie transportem E
3. Język obcy w logistyce E
4. Organizacja potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Rachunek kosztów działań logistycznych E
9. Badania operacyjne E
10. Logistyka w podmiotach mundurowych E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Organizowanie, zarządzanie oraz zabezpieczenie logistyką bezpieczeństwa E
3. Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym służb mundurowych E
4. Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych E
5. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
6. Controlling w logistyce E
7. Zarządzanie logistyczne E
8. Ubezpieczenia w logistyce E
9. Strategia i polityka bezpieczeństwa E
10. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Planowanie logistyczne E
4. Etyka zawodowa służb mundurowych E
5. Infrastruktura transportu E
6. Marketing usług logistycznych E
7. Logistyka międzynarodowa E
8. System bezpieczeństwa narodowego E
9. Zabezpieczenie logistyczne w systemie bezpieczeństwa E
10. Porządek publiczny w łańcuchu bezpieczeństwa E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype