Specjalność: Logistyka w awiacji

Opis specjalności

 

Specjalność Logistyka w awiacji jest konsekwencją dynamicznego rozwoju branży lotniczej w Polsce oraz rosnącym zapotrzebowaniem firm produkcyjnych i usługowych w zakresie pozyskania specjalistów logistyków ukierunkowanych na szeroko rozumianą branżę lotniczą. W tym obszarze oferta uczelni jest unikalna na skalę krajową i europejską. W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak nowocześnie zarządzać lotniczym transportem pasażerskim i towarowym, a także poznają prawne aspekty międzynarodowego transportu lotniczego (pasażerskiego i cargo). Znacząca liczba zajęć jest także poświęcona poznaniu nowoczesnych systemów nawigacyjnych i prognozowania warunków lotu z wykorzystaniem technologii satelitarnych. W tym celu uczelnia wyposaża specjalistyczne laboratorium do łączności satelitarnej i odczytu komunikatów pogodowych dla potrzeb organizacji lotów. W trakcie studiów studenci poznają także zasady bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym analizy wypadków lotniczych oraz specyfikę funkcjonowania systemów ochrony w portach lotniczych. Studenci mają możliwość odbywania praktyki w krajowych i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej, a także w portach lotniczych i strukturach logistycznych portów lotniczych, firmach zajmujących się transportem oraz spedycją lotniczą.

Zadaj pytanie? 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • polskich i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej,
  • zespołach logistycznych na lotniskach oraz w portach lotniczych krajowych i międzynarodowych,
  • krajowych i międzynarodowych liniach lotniczych (pasażerskich i cargo), jako personel naziemny, pokładowy i serwisowy,
  • firmach produkujących i eksploatujących systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS),
  • komórkach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach,
  • fabrykach komponentów dla potrzeb branży lotniczej,
  • firmach serwisujących sprzęt lotniczy,
  • centrach logistycznych,
  • jednostkach wojskowych sił powietrznych i logistyki transportu powietrznego.

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka w awiacji

 

Pobierz w wersji PDF  

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Budowa samolotów i systemów nawigacji powietrznej E
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym E
6. Międzynarodowe prawo lotnicze Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Towaroznawstwo i zarządzanie magazynem w logistyce lotniczej E
3. Zarządzanie i infrastruktura portów lotniczych i lotnisk E
4. Zarządzanie lotniczym transportem pasażerskim i towarowym E
5. Zarządzanie globalnym ruchem lotniczym i technologie satelitarne E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Technologie cyfrowe w logistyce lotniczej E
4. Bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) E
5. Bezpieczeństwo lotnicze i systemy ochrony Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype