Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w obszarze zarządzania procesami logistycznymi, zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej, z wykorzystaniem rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi), a także profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarowym. Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw nie tylko rozszerzą posiadaną wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej. Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z branży logistycznej.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • sieci i łańcuchów dostaw, logistyki międzynarodowej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr w wymiarze ponadgranicznym,
 • rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) stosowanych w zakresie usług transportowo-spedycyjnych, logistycznej obsługi klientów, zarządzania międzynarodowymi systemami logistycznymi,
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • przepisów obowiązujących w handlu międzynarodowym.

Absolwent posiada umiejętności:

 • analitycznego myślenia na temat optymalizacji problemów decyzyjnych, które są związane z zarządzaniem strumieniami przepływu dóbr rzeczowych i informacji w obszarze funkcjonalnym krajowych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych,
 • metodyczne, pozwalające rozwiązywać problemy logistyczne w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych oraz zarządzania obrotem towarowym na rynku międzynarodowym,
 • planowania, organizowania i koordynowania międzynarodowych przepływów dóbr z miejsc ich nadania do miejsc odbioru w warunkach gospodarki globalnej.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Zarządzanie łańcuchem i sieciami dostaw 3

2. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw 3

3. Strategie zarządzania łańcuchami dostaw 6

4. Logistyka międzynarodowa 4

5. Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw 4

6. Controlling procesów logistycznych 8

7. Rachunek kosztów działań w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 10

8. Jakość w łańcuchu dostaw 10

9. Ekologistyka 4

10. Seminarium 2

11. Gry symulacyjne 12

12. Projektowanie sieci logistycznej i lokalizacja jej obiektów 9

13. Wykład praktyków 10

14. Marketing w logistyce 3

15. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw 4

16. Prognozowanie popytu 9

17. Zarządzanie magazynem 6

18. Technologie identyfikacji towarowej wspomagające funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw 12

19. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw 9

20. Usługi logistyczne 3

21. Transport i spedycja w handlu zagranicznym 7

22. Elektroniczne giełdy transportowe 6

23. Międzynarodowa infrastruktura logistyczna 4

24. Polityka transportowa Unii Europejskiej 2

25. Kalkulacje i rozliczenia transakcji międzynarodowych 9

26. Prawo celne i prawo przewozowe 3

27. Ubezpieczenia w logistyce 3

RAZEM 165

 

 

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA  - 3600 zł

OPŁATA JEDNORAZOWA  (5% ZNIŻKI) - 3420zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2 x 1800zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł  

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 165 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szeroko rozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największym producentem w Polsce. Grupa CCC zatrudnia 7000 pracowników, posiada 700 sklepów i własną fabrykę butów skórzanych. Rocznie firma sprzedaje 25 milionów par butów.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Istota i zakres logistyki 2

2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6

3. Istota i zakres spedycji 3

4. Transport w rozwoju logistyki 3

5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2

RAZEM 16

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype