Specjalność: Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Opis specjalności

 

Przemysł motoryzacyjny w ujęciu zarówno globalnym, jak również regionalnym i krajowym rozwija się bardzo intensywnie. Zyski przedsiębiorstw działających w tym sektorze wzrastają nieprzerwalnie od ponad 10 lat, a także prognozowany jest dalszy ich wzrost. W związku z tym na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym przygotowany jest do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym,
  • przedsiębiorstwach dostarczających komponenty dla producentów z sektora motoryzacyjnego,
  • przedsiębiorstwach dostarczających usługi dla producentów z sektora motoryzacyjnego,
  • prowadzonej osobiście działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej,
  • przedsiębiorstwach dostarczających usługę transportową pojazdów gotowych.

 Specjalistyczne podręczniki

 

Program studiów

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnymPobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Integracja w zespole Zo
3. Nauka o organizacji Zo
4. Współczesne podstawy zarządzania E
5. Podstawy ekonomii w biznesie E
6. Technologie informacyjne Zo
7. Matematyka E
8. Ochrona własności intelektualnej Zo
9. Język obcy 1 Zo
10. Język obcy 2 Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Techniki i metody zarządzania Zo
2. Statystyka E
3. Prawo Zo
4. Finanse E
5. Podstawy marketingu Zo
6. Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi E
7. Informatyka w zarządzaniu Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Język obcy 1 Zo
10. Język obcy 2 Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa Zo
2. Zarządzanie projektami Zo
3. Procesy informacyjne w zarządzaniu Zo
4. Socjologiczne aspekty biznesu Zo
5. Strategie marketingowe E
6. Wspólnotowe prawo gospodarcze Zo
7. Zarządzanie zmianami Zo
8. Język obcy 1 E
9. Język obcy 2 E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Podstawy finansów przedsiębiorstwa Zo
2. Podstawy zarządzania jakością Zo
3. Zarządzanie strategiczne Zo
4. Zarządzanie ryzykiem Zo
5. Bezpieczeństwo publiczne Zo
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi E
7. Metody i techniki organizatorskie Zo
8. Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym E
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość zarządcza Zo
2. Finanse publiczne Zo
3. Zarządzanie relacjami z partnerami Zo
4. Analiza jakościowa – teorie i zastosowanie E
5. Badania operacyjne i optymalizacja decyzji E
6. Zarządzanie produkcją w przemyśle motoryzacyjnym Zo
7. Planowanie w przemyśle motoryzacyjnym Zo
8. Zarządzanie zapasami, zwrotami i przepływami materiałowymi E
9. Narzędzia informatyczne w przemyśle motoryzacyjnym Zo
10. Proseminarium Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium Zo
2. Etyka zawodowa Zo
3. Komputerowo wspomagane narzędzia decyzyjne Zo
4. Techniki negocjacji w biznesie Zo
5. Transport pojazdów gotowych Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Seminarium licencjackie i praca dyplomowa Zo/E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype