Specjalność: Zarządzanie projektami

Opis specjalności

Dynamiczny rynek wymaga od przedsiębiorstw tworzenia elastycznych struktur organizacyjnych, aby możliwa była szybka reakcja na szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu. Jednocześnie coraz więcej działań w przedsiębiorstwie ma charakter jednorazowy, ale obwarowany różnego rodzaju ograniczeniami. Zjawiska te powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania projektami – menedżerów projektu (Project Manager), który potrafią skutecznie realizować przedsięwzięcia.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie projektami przygotowany jest do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych prowadzących projekty,
  • przedsiębiorstwach świadczących outsourcing procesów zarządzania projektami,
  • organizacjach non profit,
  • jednostkach administracji publicznej,
  • prowadzonej osobiście działalności gospodarczej w aspekcie projektowym.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie projektami

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Integracja w zespole  
2. Nauka o organizacji  
3. Współczesne podstawy zarządzania  
4. Podstawy ekonomii w biznesie  
5. Technologie informacyjne  
6. Matematyka  
7. Ochrona własności intelektualnej  
8. Język obcy 1  
9. Język obcy 2  

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Techniki i metody zarządzania  
2. Statystyka  
3. Prawo  
4. Finanse  
5. Podstawy marketingu  
6. Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi  
7. Informatyka w zarządzaniu  
8. Wychowanie fizyczne  
9. Język obcy 1  
10. Język obcy 2  

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa  
2. Zarządzanie projektami  
3. Procesy informacyjne w zarządzaniu  
4. Socjologiczne aspekty biznesu  
5. Strategie marketingowe  
6. Wspólnotowe prawo gospodarcze  
7. Wychowanie fizyczne  
8. Język obcy 1  
9. Język obcy 2  

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Podstawy finansów przedsiębiorstwa  
2. Podstawy zarządzania jakością  
3. Zarządzanie strategiczne  
4. Zarządzanie ryzykiem  
5. Bezpieczeństwo publiczne  
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
8. Badania operacyjne i optymalizacja decyzji  
9. Prawne aspekty zarządzania projektami  

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium  
2. Rachunkowość zarządcza  
3. Finanse publiczne  
4. Ekonometria  
5. Analiza jakościowa – teorie i zastosowanie  
6. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami  
7. Komunikacja w projekcie  
8. Studium wykonalności  
9. Strategie ebiznesu  

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium  
2. Etyka zawodowa  
3. Komputerowe narzędzia decyzyjne  
4. Techniki negocjacji w biznesie  
5. Praca dyplomowa  
6. Praktyka  
7. Zarządzanie projektami europejskimi  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype