Cel studiów

Proces inwestycyjny jest działaniem wieloaspektowym. Podejmowanie decyzji oraz zarządzanie poszczególnymi elementami tych przedsięwzięć wymaga posiadania specjalistycznych, interdyscyplinarnych umiejętności. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania inwestycjami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych. Współcześnie zagadnienia te są niezwykle istotne ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz wprowadzanie mechanizmów mających na celu wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Studia pozwolą słuchaczom na zdobycie wiedzy obejmującej formalne, prawne oraz ekonomiczne podstawy zarządzania i realizacji inwestycji budowlanych. Umożliwią również zapoznanie się z najistotniejszymi podstawami prawnymi oraz normami środowiskowymi, a także z procesem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto, program studiów został wzbogacony o treści logistyczne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością, aby wzmocnić potencjał i samorozwój słuchaczy.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • rodzajów oraz specyfiki poszczególnych typów inwestycji budowlanych,
 • organizacji oraz przebiegu realizacji inwestycji,
 • budowlanych podstaw formalnych oraz prawnych realizacji inwestycji budowlanych,
 • sposobu działania systemu OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko),
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego (m.in. Norma ISO 14001 oraz Eco-Management and Audit Scheme).

Absolwent posiada umiejętności:

 • logistycznej organizacji działań w procesie realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • opracowania kosztorysu oraz doboru ekologicznych materiałów budowlanych,
 • koordynacji działań w zakresie kierowania procesem budowlanym,
 • rozwiązywania problemów formalnych oraz koncepcyjnych przy realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • rozwiązywania problemów w realizacji inwestycji na obszarach chronionych i ich otulinach.

Korzyści dla słuchaczy:

 • dla wszystkich Uczestników zostanie zorganizowany całodniowy wyjazd studyjny. Wyjazd obejmuje: przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie i wsparcie opiekuna,
 • wszyscy Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Inwestycje budowlane - alternatywne źródła energii 4

2. Przygotowanie inwestycji budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 16

3. Logistyka realizacji inwestycji budowlanych 20

4. Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz międzynarodowych procedur z uwzględnieniem dyrektyw środowiskowych UE 16

5. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym 20

6. Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 20

7. Ekologiczne materiały budowlane 20

8. Podstawy prawa w zakresie ochrony środowiska 6

9. System OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko) 20

10. Systemy Zarządzania Środowiskowego 20

11. Inwestycje na obszarach chronionych i w ich otulinach 20

12. Przedsiębiorczość 6

13. Wyjazdy studyjne (2 wyjazdy) 20

14. Seminarium dyplomowe 2

15. Praca dyplomowa 6

RAZEM 210

 

Cennik

 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 3600zł

OPŁATA JEDNORAZOWA(5% ZNIŻKI) - 3420z 

OPŁATA W2  RATACH - 2 x 1800zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 900zł 

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne organizowane co najmniej dwa razy w semestrze pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 15 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype