Specjalność: Logistyka procesów ratowniczych

 

Opis specjalności

Studia na specjalności Logistyka procesów ratowniczych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania wszelkich działań, które wspierają logistycznie proces ratowniczy. Absolwenci tej specjalności potrafią definiować strategię działań ratowniczych, diagnozować potrzeby osobowe oraz techniczne niezbędne do realizacji procesów ratowniczych, a także koordynować i optymalizować przepływy tych zasobów.

Zadaj pytanie?

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

  • sztabach kryzysowych,   
  • jednostkach administracji samorządowej i ministerialnej,   
  • pionach logistycznych straży pożarnej,   
  • pionach logistycznych ratownictwa medycznego,   
  • pionach logistycznych policji.

  Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Logistyka procesów ratowniczych

Pobierz w wersji PDF

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Zarządzanie transportem E
3. Język obcy w logistyce E
4. Organizacja potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Rachunek kosztów działań logistycznych E
9. Badania operacyjne E
10. Logistyka w podmiotach ratowniczych E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zasady redukowania czasu operacyjnego w tworzeniu zintegrowanych systemów logistycznych E
3. Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym E
4. Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji zasobów ratowniczych E
5. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
6. Controlling w logistyce E
7. Zarządzanie logistyczne E
8. Ubezpieczenia w logistyce E
9. Strategia i polityka bezpieczeństwa E
10. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Planowanie logistyczne E
4. Etyka zawodowa E
5. Infrastruktura transportu E
6. Marketing usług logistycznych E
7. Logistyka międzynarodowa E
8. Ratownictwo medyczne i techniczne w systemie bezpieczeństwa E
9. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów E
10. Porządek publiczny w łańcuchu bezpieczeństwa E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype