Cel studiów

Celem trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, jest przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów nienauczycielskich, którzy pragną wykonywać zawód nauczyciela. Studia wyposażą absolwentów w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki. Obejmują 270 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin obligatoryjnych praktyk. Studia realizowane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • prawa oświatowego,
 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • dydaktyki,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • teorii nauczania,
 • emisji głosu,
 • metodyki pracy wychowawczej i edukacji.

Absolwent posiada umiejętności:

 • projektowania, realizowania oraz oceniania zajęć dydaktycznych,
 • dostosowywania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • motywowania uczniów do nauki oraz pracy zespołowej,
 • kreowania aktywności twórczych uczniów.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN

1. Pedagogika ogólna 90

2. Psychologia człowieka 20

3. Psychologia społeczna 20

4. Komunikacja interpersonalna 20

5. Emisja głosu 30

6. Teoria nauczania i wychowania 20

7. Programy kształcenia 20

8. Specjalne potrzeby edukacyjne 10

9. Pedagogika społeczna 20

10. Prawo oświatowe 20

11. Aktywizacja uczniów 20

12. Metodyka pracy wychowawczej 30

13. Metodyka edukacji 30

14. Dydaktyka przedmiotu 35

15. Seminarium 5   Praktyka 150

RAZEM 540

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA - 50zł

OPŁATA ZA STUDIA - 3100zł

OPŁATA JEDNORAZOWA (5% ZNIŻKI) - 2945zł

OPŁATA W 2  RATACH - 2 x 1550zł

OPŁATA W 4 RATACH - 4 x 775zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

 

Dla nauczycieli ze szkół partnerskich Uczelnia przygotowała 10% zniżki na opłatę za studia. Zniżka łączy się z innymi zniżkami.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach symulacyjnych, obrazujących przebieg lekcji z uwzględnieniem jej wszystkich elementów.

 

 • Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 3 semestry, łącznie 15 spotkań (5 zjazdów w semestrze).
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 raz w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype