Specjalność: Zarządzanie produktem

Opis specjalności

Konsekwencją postępującej dynamiki zachowań konsumenta jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów odpowiedzialnych za marketingowe, techniczne i ekonomiczne kształtowanie asortymentu produktów - menedżerów produktu (Product Manager). Tworzą oni innowacyjne produkty, które zaspokajają konkretne potrzeby klienta, a także rozwiązują jego aktualne problemy. Product Manager potrafi zarządzać produktem na każdym etapie cyklu życia, a także koordynuje wszystkie zasadnicze sfery zarządzania indywidualnymi produktami i markami oferowanymi przez przedsiębiorstwo.

Zadaj pytanie ?

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie produktem przygotowany jest do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych niezależnie od branży,
  • przedsiębiorstwach usługowych niezależnie od branży,
  • agencjach konsultingowych,
  • międzynarodowych korporacjach,
  • przedsiębiorstwach branży MŚP.

 Specjalistyczne podręczniki 

Program studiów

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie produktem

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT
1. Integracja w zespole
2. Nauka o organizacji
3. Współczesne podstawy zarządzania
4. Podstawy ekonomii w biznesie
5. Technologie informacyjne
6. Matematyka
7. Ochrona własności intelektualnej
8. Język obcy 1
9. Język obcy 2

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT
1. Techniki i metody zarządzania
2. Statystyka
3. Prawo
4. Finanse
5. Podstawy marketingu
6. Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi
7. Informatyka w zarządzaniu
8. Wychowanie fizyczne
9. Język obcy 1
10. Język obcy 2

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT
1. Rachunkowość finansowa
2. Zarządzanie projektami
3. Procesy informacyjne w zarządzaniu
4. Socjologiczne aspekty biznesu
5. Strategie marketingowe
6. Wspólnotowe prawo gospodarcze
7. Wychowanie fizyczne
8. Język obcy 1
9. Język obcy 2

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT
1. Podstawy finansów przedsiębiorstwa
2. Podstawy zarządzania jakością
3. Zarządzanie strategiczne
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Bezpieczeństwo publiczne
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu
8. Badania operacyjne i optymalizacja decyzji
9. Ekonomika przedsiębiorstw

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT
1. Proseminarium
2. Rachunkowość zarządcza
3. Finanse publiczne
4. Ekonometria
5. Analiza jakościowa – teorie i zastosowanie
6. Zarządzanie marką
7. Merchendising
8. Psychologia reklamy
9. Komunikacja marketingowa

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT
1. Seminarium
2. Etyka zawodowa
3. Komputerowe narzędzia decyzyjne
4. Techniki negocjacji w biznesie
5. Praca dyplomowa
6. Praktyka
7. Metody i techniki sprzedaży

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype