Specjalność: Zarządzanie w transporcie kolejowym

Opis specjalności

Lokalizacja Polski na trasie przebiegu najważniejszych transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem oraz północ z południem kontynentu, daje zupełnie nowe możliwości w zakresie świadczenia usług logistycznych na masową skalę, zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Nowa specjalność uruchomiona w MWSLiT Zarządzanie w transporcie kolejowym, łączy wiedzę dotyczącą umiejętności menedżerskich z wiedzą o technicznych uwarunkowaniach transportu kolejowego w Polsce i na świecie. Podczas sześciosemestralnych studiów licencjackich student pozna nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją oraz zdobędzie wiedzę z zakresu budowy dróg żelaznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i techniki jego prowadzenia. Wykłady obejmują również takie zagadnienia, jak: organizacja transportu pasażerskiego i towarowego, konstrukcja taboru szynowego oraz koleje dużych prędkości. Jest to szansa dla absolwentów na rozwój zawodowy zarówno w jednej ze spółek, należących do Grupy PKP, jak i w coraz liczniejszych przedsiębiorstwach prywatnych, specjalizujących się w kolejowych przewozach towarów i osób.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do pracy w:

  • spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity),
  • samorządowych i prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozu osób i towarów,
  • komórkach spedycyjnych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • podmiotach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury i taboru kolejowego,
  • intermodalnych terminalach przeładunkowych,
  • własnych firmach świadczących usługi przewozowe.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: TRANSPORT
SDS - Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie w transporcie kolejowym

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole Zo
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo Zo
6. Sieci komputerowe Zo
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Podstawy konstrukcji maszyn E
2. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
3. Marketing E
4. Prawo transportowe E
5. Finanse E
6. Systemy transportowe E
7. Język francuski E
8. Język angielski / niemiecki E
9. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Zarządzanie operacyjne w transporcie E
3. Badania operacyjne E
4. Środki transportowe E
5. Technologia informacyjna E
6. Geografia komunikacji E
7. Zrównoważony transport E
8. Inżynieria ruchu E
9. Podstawy techniki ruchu kolejowego E

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie E
3. Podstawy elektrotechniki E
4. Ekonomika transportu E
5. Normalizacja i zarządzanie jakością E
6. Infrastruktura transportu E
7. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym E
8. Koleje dużych prędkości E
9. Drogi i stacje kolejowe E
10. Podstawy konstrukcji i naprawy taboru kolejowego E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Metrologia E
3. Podstawy przedsiębiorczości E
4. Systemy informatyczne w transporcie E
5. Podstawy ergonomii i BHP E
6. Ochrona własności intelektualnej E
7. Transport w łańcuchu dostaw E
8. Organizacja transportu pasażerskiego i towarowego E
9. Praktyka Zal

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype