Specjalność: Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw

Opis specjalności

Studia na specjalności systemy informacyjne w łańcuchu dostaw przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, usługowych za pomocą narzędzi informatycznych.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w:

  • międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL,
  • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • przedsiębiorstwach konsultingowych,
  • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • centrach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 Specjalistyczne Podręczniki 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia inżynierski
Specjalność: Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole Zo
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo Zo
6. Sieci komputerowe Zo
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Finanse Zo
3. Matematyka II E
4. Zarządzanie produkcją i usługami E
5. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Wychowanie fizyczne Zo
9. Język francuski E
10. Język angielski / niemiecki E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Fizyka E
3. Infrastruktura logistyczna E
4. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
5. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
6. Prawo Zo
7. Systemy komputerowe w logistyce Zo
8. Systemy transportowe Zo
9. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Utrzymanie systemów technicznych E
2. Technologie informacyjne Zo
3. Infrastruktura magazynów i transportu wewnętrznego E
4. Technologie usług magazynowania Zo
5. Centra logistyczne Zo
6. Ekologistyka Zo
7. Ekonomika transportu E
8. Inżynieria systemów i analiza systemowa II E
9. Elektrotechnika E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Etyka zawodowa Zo
2. Normalizacja i zarządzanie jakością E
3. Projektowanie procesów E
4. Proseminarium Zo
5. Towaroznawstwo II Zo
6. Automatyczna identyfikacja E
7. Elektronika E
8. Utrzymanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych Zo

 

SEMESTR VII

SEMESTR VII
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium i Praca dyplomowa Zo
2. Ochrona własności intelektualnej E
3. Systemy MRP/ERP Zo
4. EDI Zo
5. Inteligentny magazyn E
6. Telematyka E
7. Praktyka Zal

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype