Specjalność: Zarządzanie firmą transportową

Opis specjalności

 

Polski rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych spedytorów, dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie do zawodu, znających nie tylko obowiązujące przepisy prawne, metody analityczne czy koncepcje planowania i organizacji przewozów, ale również najnowsze osiągnięcia z obszaru IT, wspierające ich codzienną pracę. Tymczasem na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów z uwzględnieniem europejskich wymagań. Przygotowując program nauczania tej specjalności, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do pracy w:

  • krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
  • krajowych i międzynarodowych podmiotach sektora TSL,
  • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
  • własnych przedsiębiorstwach.

 Specjalistyczne podręczniki 

Program studiów

Kierunek: TRANSPORT
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie firmą transportową

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Podstawy spedycji Zo
4. Towaroznawstwo E
5. Podstawy konstrukcji maszyn E
6. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Środki transportowe E
3. Grafika inżynierska Zo
4. Badania operacyjne E
5. Prawo transportowe Zo
6. Finanse Zo
7. Etyka w biznesie Zo
8. Planowanie działań transportowych E
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Ekonomika transportu E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie E
3. Inżynieria ruchu E
4. Podstawy elektrotechniki E
5. Podstawy automatyki i robotyki E
6. Infrastruktura transportu E
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym E
8. Zarządzanie organizacją dostaw E
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Metrologia E
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Transport w łańcuchu dostaw Zo
4. Zrównoważony transport E
5. Systemy informatyczne w transporcie E
6. Giełdy transportowe Zo
7. Praktyka zawodowa Zo
8. Repetytorium dyplomowe Z
9. Egzamin dyplomowy E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype