Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis specjalności

Współczesne warunki gospodarcze są określane przez ekspertów jako bardzo trudne. Wysoki poziom konkurencyjności, nasycenie produktami (usługami) czy dynamika aspektów makroekonomicznych powodują, że przetrwanie na rynku uzależnione jest od dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego na rynku występuje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią efektywnie rozwiązywać problemy pojawiające się podczas realizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem.

Zadaj pytanie?

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem przygotowany jest do pracy w:

  • krajowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży,
  • międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży,
  • międzynarodowych korporacjach,
  • prowadzonej osobiście działalności gospodarczej,
  • instytucjach non profit.

 Specjalityczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Pobierz w wersji PDF 

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT
1. Integracja w zespole
2. Nauka o organizacji
3. Współczesne podstawy zarządzania
4. Podstawy ekonomii w biznesie
5. Technologie informacyjne
6. Matematyka
7. Ochrona własności intelektualnej
8. Język obcy 1
9. Język obcy 2

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT
1. Techniki i metody zarządzania
2. Statystyka
3. Prawo
4. Finanse
5. Podstawy marketingu
6. Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi
7. Informatyka w zarządzaniu
8. Wychowanie fizyczne
9. Język obcy 1
10. Język obcy 2

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT
1. Rachunkowość finansowa
2. Zarządzanie projektami
3. Procesy informacyjne w zarządzaniu
4. Socjologiczne aspekty biznesu
5. Strategie marketingowe
6. Wspólnotowe prawo gospodarcze
7. Wychowanie fizyczne
8. Język obcy 1
9. Język obcy 2

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT
1. Podstawy finansów przedsiębiorstwa
2. Podstawy zarządzania jakością
3. Zarządzanie strategiczne
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Bezpieczeństwo publiczne
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu
8. Badania operacyjne i optymalizacja decyzji
9. Ekonomika przedsiębiorstw

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT
1. Proseminarium
2. Rachunkowość zarządcza
3. Finanse publiczne
4. Ekonometria
5. Analiza jakościowa – teorie i zastosowanie
6. Biznesplan
7. Zachowania konsumenckie
8. Współczesne koncepcje zarządzania
9. Strategie działań małych i dużych organizacji

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT
1. Seminarium
2. Etyka zawodowa
3. Komputerowe narzędzia decyzyjne
4. Techniki negocjacji w biznesie
5. Praca dyplomowa
6. Praktyka
7. Zarządzanie procesami

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype