Specjalność: Menedżer łańcuchów dostaw

Opis specjalności

Powiększająca się złożoność procesów logistycznych powoduje konieczność budowania i utrzymywania silnych więzi pomiędzy podmiotami biorącymi udział w przepływach produktowych. Pozyskiwanie nowych, zasługujących na zaufanie kontrahentów wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i czasowymi, a także z zagrożeniem utraty reputacji przedsiębiorstwa. Dlatego celowe wydaje się kształcenie menedżerów, którzy rozumieją wagę zarządzania relacjami z dostawcami i klientami oraz potrafią budować strategie łańcuchów dostaw opartych na współpracy. Specjalność "Menedżer łańcuchów dostaw" kształci wysoko wyspecjalizowaną kadrę menedżerską w obszarze nowoczesnego zarządzania łańcuchami dostaw. Wiedza i umiejętności studentów tej specjalności ukierunkowane są na aspekty planowania, organizowania i kontrolowania przepływów logistycznych w obszarze łańcuchów dostaw. Kładziony jest nacisk na wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy procesowej, poznanie technik symulacyjnych wspierających procesy decyzyjne oraz przygotowanie do organizowania działalności przedsiębiorstw uczestniczących w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Zadaj pytanie?

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

  • krajowych i międzynarodowych firmach dystrybucyjnych,
  • międzynarodowych koncernach produkcyjnych,   
  • polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych,   
  • centrach logistycznych,   
  • centrach handlowo-usługowych,   
  • firmach logistycznych zajmujących się przewozami towarów w kraju i za granicą,   
  • przedsiębiorstwach integrujących przepływy logistyczne,   
  • firmach zajmujących się wdrażaniem zintegrowanych rozwiązań informacyjnych,   
  • firmach konsultingowych.

 Specjalistyczne podręczniki

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Menadżer łańcuchów dostaw

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Wspólnotowe prawo gospodarcze E
3. Język obcy w logistyce E
4. Technologie magazynowania i transportu wewnętrznego E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Planowanie logistyczne E
9. Badania operacyjne E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe E
3. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
4. Rachunek kosztów działań logistycznych E
5. Zarządzanie logistyczne E
6. Ubezpieczenia w logistyce E
7. Opakowania w łańcuchu dostaw E
8. Symulacje logistyczne E
9. Doskonalenie systemów logistycznych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Controlling w logistyce E
4. Infrastruktura transportu kolejowego E
5. Marketing usług logistycznych E
6. Logistyka międzynarodowa E
7. Integracja informatyczna partnerów E
8. Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym E

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype