Sprawdź pozostałe specjalności

 

Specjalność: Drogi szynowe

Opis specjalności

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lądowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego w zakresie projektowania, budowy, remontów, modernizacji, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów, do których należą między innymi: linie kolejowe, stacje, węzły kolejowe i budowle inżynieryjne.

Finansowanei nauki!

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
  • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • miejskich przedsiębiorstwach i zakładach komunikacji,
  • zakładach infrastruktury kolejowej,
  • w spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity),
  • przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją infrastruktury szynowej oraz nadzorem nowych inwestycji.
 

Program studiów

Kierunek: Budownictwo
Studia pierwszego stopnia inżynierskie
Specjalność: Drogi szynowe

 

Pobierz w wersji PDF

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Algebra liniowa E
2. Matematyka I E
3. Fizyka Zo
4. Chemia Zo
5. Geologia Zo
6. Mechanika teoretyczna E
7. Geometria wykreślna E
8. Integracja w zespole Zo
9. Język angielski / niemiecki I Zo
10. Ochrona własności intelektualnej Zo
11. Technologia informacyjna Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Matematyka II E
2. Statystyka Zo
3. Metody obliczeniowe I Zo
4. Rysunek techniczny E
5. Materiały budowlane Zo
6. Wytrzymałość materiałów I Zo
7. Mechanika budowli I Zo
8. Budownictwo ogólne I E
9. Hydraulika i hydrologia E
10. Język angielski / niemiecki II Zo
11. Wychowanie fizyczne Zo
12. Komputerowe wspomaganie Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Wytrzymałość materiałów II E
2. Mechanika budowli II Zo
3. Budownictwo ogólne II E
4. Mechanika gruntów E
5. Instalacje budowlane Zo
6. Budownictwo komunikacyjne Zo
7. Metody obliczeniowe II Zo
8. Estetyka przestrzeni Zo
Ekologia w budownictwie
9. Język angielski / niemiecki III E
10. Język francuski / niemiecki E
11. Wychowanie fizyczne Zo
12. BHP i ergonomia Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Geodezja E
2. Fundamentowanie i odwadnianie budowli komunikacyjnych E
3. Mechanika budowli III E
4. Konstrukcje betonowe I Zo
5. Konstrukcje metalowe I Zo
6. Fizyka budowli E
7. Konstrukcje mostowe I Zo
8. Podstawy budownictwa kolejowego Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Konstrukcje betonowe II E
2. Konstrukcje metalowe II E
3. Organizacja produkcji budowlanej E
4. Drogi szynowe I Zo
5. Konstrukcje metalowe II E
6. Roboty ziemne Zo
7. Stacje kolejowe Zo
8. Przedsiębiorczość Zo
Zastosowanie surowców skalnych w budownictwie

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Technologia robót budowlanych E
2. Socjologia Zo
3. Prawo budowlane Zo
4. Budowa i utrzymanie mostów kolejowych E
5. Drogi szynowe II E
6. Komunikacje miejskie I Zo
7. Odwadnianie budowli komunikacyjnych Zo
8. Techniczna eksloatacja kolei E
9. Proseminarium dyplomowe Zo

 

SEMESTR VII

SEMESTR VII
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Kierowanie procesami inwestycyjnymi Zo
2. Ekonomia budownictwa Zo
3. Komunikacje miejskie II E
4. Sterowanie ruchem kolejowym E
5. Utrzymanie i modernizacja kolei E
6. Praktyka zawodowa Zal
7. Projekt dyplomowy inżynierski Zo

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype