Dr hab. inż. Zbigniew Mańko

 

Wieloletni praktyk oraz wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w zagadnieniach z budownictwa dróg i mostów. Wykładowca na uniwersytetach amerykańskich: Washington State University w Pullman oraz Florida International University w Miami. Współwłaściciel firmy naukowo-badawczej oraz wdrożeniowo-innowacyjnej MOSTAR, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP. Autor ponad 550 prac naukowych oraz 7 książek wydanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 

Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki

 

Pomysłodawca uruchomienia studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują inżynierię lądową, w szczególności: projektowanie, modernizację, utrzymanie infrastruktury transportu samochodowego, szynowego i lotniczego. Wykładowca w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Dr inż. Artur Duchaczek

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Interesuje się problematyką związaną z szeroko rozumianą inżynierią wojskową, optymalizacją i oceną ryzyka przedsięwzięć budowlanych, a także wytrzymałością zmęczeniową konstrukcji stalowych, w tym propagacją pęknięć zmęczeniowych w mostach stalowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych.

 

Dr Marek Foriasz

 

Wieloletni pracownik administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami, inicjator i współzałożyciel Towarzystw Budownictwa Społecznego we Wrocławiu, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, współwłaściciel i zarządzający firmą obsługi rynku nieruchomości. Wieloletni wykładowca w zakresie gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w MWSLiT we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Autor licznych artykułów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

 

Profesor nauk technicznych. Obecnie profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 70 publikacji, 5 książek i skryptów. Posiada bogate doświadczenia badawcze w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni kolejowej, toru bezstykowego i rozjazdów, oceny niejednorodności konstrukcyjnej toru i naprężeń własnych w stalowych elementach nawierzchni. Wieloletni członek kilku Komitetów Ekspertów Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych w Holandii (Utrecht). Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej PAN - przez kilka kadencji do chwili obecnej. Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu dydaktyki. Utytuowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami Ministra Komunikacji oraz nagrodą zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

 

Profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalista w zakresie zagadnień eksploatacji, niezawodności, bezpieczeństwa obiektów (głównie pojazdów i maszyn roboczych) oraz systemów technicznych, systemów transportowych i systemów procesów logistycznych. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. Kierownik Zakładu Transportu w MWSLiT. Promotor prac doktorskich z zakresu niezawodności i logistyki. Kierownik wielu projektów badawczych na Politechnice Wrocławskiej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 
uczelnia@msl.com.pl

Link do strony uczelni na facebook otwiera nowe okno     Link do kanału youtube otwiera nowe okno     Przycisk zadzwoń przez skype